Komunalna naknada

Vršimo obračun i naplatu komunalne naknade i naknade za uređenje voda bez provizije.
Komunalnu naknadu možete platiti na blagajni u prizemlju naše zgrade (Šetalište kardinala Franje Šepera 12).
Za informacije u vezi obračuna komunalne naknade (stanje računa, dugovanja i sl.) molimo obratite se na priložene kontakte.

 

BLAGAJNA

PRIZEMLJE
RADNO VRIJEME:  PON - PETAK  7-12 sati
PAUZA: 10:30 - 11 sati

 

INFORMACIJE I REKLAMACIJE

3.KAT, SOBA 10
RADNO VRIJEME: PON - PETAK  7-15 sati
TELEFON ZA FIZIČKE OSOBE: 031 225-283, 031 225-245
TELEFON ZA PRAVNE OSOBE: 031 225-282, 031 225-244