Stručni nadzor

Dario Bilonić, mag.ing.aedif, ovlašteni inženjer građevine br. 989

Mirna Žitnjak, dipl.ing.građ., ovlaštena inženjerka građevine br. 3473

Tomislav Hlišć, mag.ing.aedif. ovlašteni inženjer građevine br. 5395