Struktura zaposlenika

Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek je temeljem Potvrde Agencije za restrukturiranje i razvoj od 25.kolovoza 1992. godine izvršio pretvorbu iz društvenog poduzeća u dioničko društvo.
Možemo se pohvaliti iznadprosječnim postotkom visokokvalificiranih djelatnika.

 

Sitni dioničari 1.780 95,70%
Grad Osijek 80 4,30%
     
UKUPNO   100,00%

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Ured direktora
Tehnički sektor
— odjel za nadzor, projektiranje i prostorno planiranje
— odjel za geodetske poslove i dokumentaciju o prostoru
Odjel za financijsko-računovodstvene i opće poslove