Reference

U dosadašnjem radu ostvarili smo uspješnu suradnju s brojnim općinama i gradovima, institucijama i tvrtkama.

Ovo su neke od njih:

 • Agria d.o.o. Osijek
 • AMM d.o.o. Vinkovci
 • Amplitudo d.o.o.
 • Auto Hrvatska PSC d.o.o.

 • Dom za djecu "Klasje" Osijek
 • Dom zdravlja Osijek
 • Dom zdravlja Beli Manastir
 • Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara
 • Fabricor d.o.o. Zagreb
 • GPP - Gradski prijevoz putnika Osijek
 • Gradnja d.d. Osijek
 • Grad Osijek
 • Grad Vinkovci
 • Grad Vukovar
 • Grad Zagreb
 • HEP-Distribucija d.o.o.
 • Hrvatsko narodno kazalište
 • Hrvatske ceste
 • Hrvatske šume
 • Hrvatske vode
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • Kandit d.o.o.
 • Kappa d.o.o.
 • Karašica-Vučica d.d.
 • Klinička bolnica Osijek i Ministarstvo zdravlja
 • "Ljekarne" Osijek
 • Lučka uprava Osijek
 • Ministarstvo unutarnjih poslova RH
 • Mramor d.o.o. Osijek
 • OLT Osijek
 • Općina Bilje
 • Općina Bizovac
 • Općina Čepin
 • Općina Draž
 • Općina Drenovci
 • Općina Đakovo
 • Općina Erdut
 • Općina Feričanci
 • Općina Koška
 • Osijek - Konfekcija d.o.o Osijek
 • Osimpex d.o.o. Osijek
 • Osječka televizija
 • Osječko - baranjska županija
 • PIK Belje
 • Pivovara Osijek
 • Planinarsko društvo "Jankovac" Osijek
 • Regionalna veletržnica u Osijeku
 • "Saponia" d.d. Osijek
 • Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
 • "Škojo" d.o.o. Osijek
 • Školski centar "Ivan Štark" u Osijeku
 • Tehnika beton Osijek (u stečaju)
 • Tržnica d.o.o. Osijek
 • Ukop Osijek
 • Unikom Osijek
 • Uprava za ceste Osječko-baranjske županije
 • Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije
 • Vlada Republike Hrvatske
 • Vladin ured za prognanike i izbjeglice Zagreb
 • Vodogradnja d.o.o. Osijek
 • "Vodovod" Osijek
 • Vrtlar d.o.o. Dubrovnik
 • Würth - Hrvatska d.o.o.
 • Zitex d.o.o. Donji Miholjac
 • Zračna luka Osijek