Struktura zaposlenika

Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek je temeljem Potvrde Agencije za restrukturiranje i razvoj od 25. kolovoza 1992. godine izvršio pretvorbu iz društvenog poduzeća u dioničko društvo.

Možemo se pohvaliti iznadprosječnim postotkom visokokvalificiranih djelatnika.

 

Sitni dioničari 1.860 100,00%
     
     
     

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Ured direktora
Tehnički sektor
— odjel za nadzor, projektiranje i prostorno planiranje
— odjel za geodetske poslove i dokumentaciju o prostoru
Odjel za financijsko-računovodstvene i opće poslove