Rekonstrukcija putničke zgrade Zračne luke Osijek

Za potrebe investitiora Zračne luke Osijek izrađeni su idejni, glavni i izvedbeni projekti rekonstrukcije putničke zgrade Zračne luke Osijek.

Na projektu je radilo dvoje inženjera iz naše tvrtke, arhitektica Zlatica Škarić kao glavna projektantica i elektroinženjer Damir Miljački u suradnji s projektantima Tihanom Mijić, dipl.ing.građ. iz tvrtke Opus d.o.o. i Ivicom Paićem, dipl.ing.stroj. i Mirjanom Mišanec, ing.građ. iz tvrtke Vodovod-projektni biro d.o.o. Osijek.

Putnička zgrada namjenjena je za prihvat putnika u dolasku i odlasku s pratećim i pomoćnim sadržajima, a rekonstrukcija je potrebna kako bi se osigurali uvjeti za odlazak i dolazak putnika u domaćem i međunarodnom prometu, u skladu s postojećim propisima i stadnardima.

Planiranim zahvatom povećava se površina putničke zgrade, ali obuhvaćena je reorganizacija i postojećeg dijela, kako prostorno tako i oblikovno. Korišteni su suvremeni materijali i sustavi instalacija kojima se poboljšavaja energetska učinkovitost zgrade, čime se nastojalo smanjiti troškove održavanja, obzirom na specifični režim rada zračne luke (staklena ovojnica s niskim kojeficijentom prolaza topline U=0,90 W/m2K, grijanje i hlađenje „velikih“ prostora VRV sustavom, elektroinstalacije se zamjenjuju novim, prilagođenim novim zahtjevima i propisima uz odgovarajuću uštedu korištenjem LED rasvjete i sl.).