Geodezija

Zavod za urbanizam i izgradnju obavlja širok raspon stručnih geodetskih poslova za potrebe državne izmjere, katastra zemljišta i katastra nekretnina, katastra vodova, prostornog uređenja i gradnje.

Pružamo geodetske usluge pravnim i fizički osobama davanjem stručnih geodetskih mišljenja, izradom georeferenciranih  prikaza određenih stanja u prostoru i izradom geoniformacijskih sustava koji objedinjuju prostorne i neprostorne podatke.

U obavljanju svih navedenih djelatnosti primjenjujemo najnovija tehnološka rješenja odnosno ulažemo  značajna sredstva u praćenje i primjenu najnovije mjerne i informatičke opreme.