Projektiranje

Naš projektantski tim čine inženjeri arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva koji timskim radom i bliskom suradnjom pružaju kvalitetnu i brzu uslugu izrade projekata. U svom radu trudimo se iznaći funkcionalna, ekonomična i izvodiva rješenja poštujući želje investitora. 

Izrađujemo svu potrebnu dokumentaciju za ishođenje dozvola iz područja gradnje (idejni, glavni i izvedbeni projekti). 
 

Naše projektantske usluge uključuju izradu sljedećih projekata i elaborata:

 • ARHITEKTONSKI PROJEKTI (OD JAVNIH I POSLOVNIH, DO VIŠESTAMBENIH I OBITELJSKIH ZGRADA)
 • PROJEKTI UNUTARNJEG UREĐENJA
 • STROJARSKI PROJEKTI (PROJEKTI SUSTAVA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE, GRIJANJA I HLAĐENJA, VODOVODA I ODVODNJE, HIDRANTSKE MREŽE I SPRINKLER SUSTAVA)
 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTI
 • PROJEKTI PROMETNICA I OSTALIH PARTERNIH POVRŠINA (TRGOVI, PJEŠAČKE STAZE I SL.)
 • PROJEKTI OBORINSKE I SANITARNE VANJSKE ODVODNJE
 • PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE
 • IZRADA TROŠKOVNIKA
 • GRAĐEVINSKO VJEŠTAČENJE
 • ELABORATI PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
 • ETAŽNI ELABORATI (DIOBNI PLANOVI)