Legalizacija zgrada

Vršimo kompletnu uslugu izrade potrebne dokumentacije u postupku legalizacije zgrada.

Stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) naglo je povećan interes građana za postupak legalizacije zgrada. Naša tvrtka brzo se i uspješno prilagodila potrebama građana. Do danas smo nekoliko stotina stranaka uspješno proveli kroz postupak ozakonjenja zgrada uz izradu kompletne dokumentacije koja uključuje sljedeće usluge:

  1. PREGLED POSTOJEĆE DOKUMENTACIJE NA TEMELJU KOJE SE VRŠI PROCJENA I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG POSTUPKA  OZAKONJENJA ZGRADE  
  2. IZRADA SVIH  POTREBNIH ELABORATA U POSTUPKU LEGALIZACIJE (ARHITEKTONSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA, GEODETSKI SNIMAK  IZVEDENOG STANJA, IZJAVA OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA , UTVRĐIVANJE VREMENA GRAĐENJA
  3. IZRADA PRIBLIŽNE PROCJENE UKUPNIH TROŠKOVA LEGALIZACIJE (NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE  U  PROSTORU, KOMUNALNI DOPRINOS I VODNI DOPRINOS)
  4. ​UPIS ZGRADA U KATASTAR I ZEMLJIŠNE KNJIGE

Za sve navedene usluge u postupku legalizacije i dalje nam se možete obratiti s punim povjerenjem.