Prostorno planiranje

Zavod za urbanizam i izgradnju ima iza sebe dugu tradiciju rada na području prostornog planiranja, kako na izradi prostornih planova svih razina, tako i različitih urbanističkih elaborata, studija, rješenja, podloga,  izvješća o stanju u prostoru i sl.

U svojoj polustoljetnoj praksi timovi stručnjaka radili su na izradi mnogobrojnih prostorno-planskih dokumenata, naročito za područje Grada Osijeka te općina i naselja unutar današnje Osječko-baranjske županije s ponekim „izletom“ i izvan naše regije.

U zadnjih 15-ak godina, možemo istaknuti da su naši stručni timovi, sastavljeni od prostornih planera, inženjera zaduženih za promet, elektro i strojarskih inženjera, sudjelovali u izradi PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, izradili PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OSIJEKA i GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA OSIJEKA te PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ERDUT i nekoliko izmjena i dopuna istih.