Geodezija

Geodeti Zavoda za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek kroz dugogodišnje djelovanje pratili su gotovo sve značajnije projekte na području Grada Osijeka i okolice. 

Izrađen je izuzetno veliki broj geodetskih podloga za izradu prostornih planova ( GUP, DPU, UPU ) i podloga za projektiranje objekata niskogradnje i visokogradnje.

Za potrebe formiranja novih poslovnih i stambenih naselja ( Livana, Uske njive, Sarvaš, Zona skladišta i servisa, Jug II, IV, Blok Centar II ..) obavljeni su kompletni geodetski radovi od podloga za projekte, izrade parcelacijskih elaborata, iskolčenja zgrada i drugih građevina do upisa izvedenih građevina u evidencije katastra i zemljišne knjige.

Izrađen je i značajan broj geodetskih elaborata za potrebe utvrđivanja posebnih režima u prostoru kao što su određivanje lučkih područja pojedinih lokacija ( Nova luka Osijek, Luka Batina ), određivanje inundacijskih pojasa ( Drava, Dunav ). U suradnji sa Lučkom upravom Osijek geodetski su praćeni veliki projekti na području Luke Osijek – Terminal rasutih tereta, Intermodalna infrastuktura.

Razvili smo geoinformacijske sustave katastra vodova za Grad Osijek te evidencije komunalne naknade ( Grad Osijek, Livana ) primjenom najnovijih informatičkih tehnologija.

Posjedujemo i Certifikat o završenom osposobljavanju ovlaštenog inženjera geodezije ( Vladimir Krupa, ovlašteni inženjer geodezije br. 5 )  temeljem Urede Komisije  ( EU ) br. 73/2010 o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jedinstveno europsko nebo koji nam omogućuje obavljanje geodetskih poslova za potrebe prikupljanja zrakoplovnih podataka.