Prostorno planiranje

Popis značajnijih prostornih planova, studija i izvješća: 

 • PROSTORNI PLAN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (suradnja) 
 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OSIJEKA

 •  PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ERDUT

 •  GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA OSIJEKA
   

 • UPU PODRUČJA IZMEĐU JUŽNE OBILAZNICE I ŽELJEZNIČKE PRUGE U OSIJEKU („RETFALA – JUG“ – I. ETAPA ZAPADNI DIO)
 • UPU PODRUČJA IZMEĐU JUŽNE OBILAZNICE I ŽELJEZNIČKE PRUGE U OSIJEKU („RETFALA – JUG“ – II. ETAPA ISTOČNI DIO)
 • UPU PODRUČJA IZMEĐU JUŽNE OBILAZNICE I „S“ CESTE U OSIJEKU
 • UPU OSJEČKE TVRĐE
 • IZMJENE I DOPUNE UPU-a SREDIŠTA OSIJEKA
 • DPU SJEVEROZAPADNOG DIJELA ZONE SKLADIŠTA I SERVISA UZ ULICU SV. L. B. MANDIĆA U OSIJEKU
 • DPU NASELJA “USKE NJIVE” OSIJEK
 • DPU DIJELA INDUSTRIJSKE ČETVRTI U OSIJEKU
 • DPU KOMPLEKSA „GRADSKI VRT“ U OSIJEKU
 • DPU INDUSTRIJSKE ČETVRTI - JUG U OSIJEKU
 • DPU BLOKA OMEĐENOG ISTARSKOM, VUKOVARSKOM I TRPIMIROVOM ULICOM U OSIJEKU
 • DPU UREĐENJA DIJELA NASELJA A. CESARCA U OSIJEKU
 • DPU UREĐENJA DIJELA PROSTORA BLOK CENTRA II U OSIJEKU
 • DPU UREĐENJA STAMBENOG NASELJA „SOLITUDO“ U DUBROVNIKU
 • DPU UREĐENJA PROSTORA „LUKA – DONJI GRAD“ U OSIJEKU
   
 • STUDIJA PROSTORNOG UREĐENJA JUŽNOG DIJELA INDUSTRIJSKE ČETVRTI U OSIJEKU
 • STUDIJA UREĐENJA PROSTORA SLOBODNE ZONE OSIJEK
 • STUDIJA UREĐENJA PROSTORA STARE LUKE TRANZIT – OSIJEK
 • STUDIJA UREĐENJA PROSTORA ZAPADNOG DIJELA GOSPODARSKE ZONE – JUG
 • STUDIJA PROSTORNOG UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „NEMETIN“
 • STUDIJA UREĐENJA PROSTORA GOSPODARSKE ZONE PRILJEVO U VUKOVARU
 • STUDIJA PROSTORNOG UREĐENJA SREDIŠTA INDUSTRIJSKE ČETVRTI U OSIJEKU

 

 • IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU  I PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU OPĆINE ČEPIN
 • IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU  I PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU OPĆINE ANTUNOVAC
 • IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU  I PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU OPĆINE ERDUT
 • IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU  I PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU OPĆINE VLADISLAVCI
 • IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU  I PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU GRADA OSIJEKA
 • IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADA OSIJEKA
 • IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU OPĆINE ERDUT