Projektiranje

Popis značajnijih projekata:

GRAD OSIJEK

 • Kružni tok "Đakovština" - projekt i stručni nadzor
 • Kružni tok na križanju Svilajske ulice s državnim cestama D2 i D7
 • Vinkovačka ulica - projekt rekonstrukcije
 • Sudski prolaz - projekt i stručni nadzor
 • Intrazonska cesta od Bikare do toplane u Osijeku - projektna dokumentacija
 • Gradsko poglavarstvo Osijek, instalacija hlađenja - projekt i stručni nadzor
 • Rekonstrukcija Opatijske ulice u Osijeku - projekt i stručni nadzor
 • Kružni tok, Kirova i Opatijska ulica u Osijeku - projekt i stručni nadzor
 • Uređenje Trga Lavoslava Ružičke i nathodnika na glavnom željezničkom kolodvoru u Osijeku
 • Podvožnjak u ulici Sv. L.B. Mandića ispod željezničke pruge u Osijeku - projektna dokumentacija
 • Infrastruktura gospodarske zone Tenja - projekt i stručni nadzor
 • Infrastruktura Retfala Jug - projekt i stručni nadzor
 • Intrazonska cesta Vinkovačka - Ulica Sv. L.B. Mandića - projektna dokumentacija
 • Rekonstrukcija Istarska ulica - Vukovarska - Ulica Kralja Zvonimira -- projektna dokumentacija
 • Rekonstrukcija Trpimirove ulice i Biljske ceste u Osijeku - Vukovarska - želj. pruga Osijek - Beli Manastir - projektna dokumentacija
 • Idejni projekt nadvožnjaka s tramvajskom prugom između Divaltove ulice i Vukovarske ulice u Osijeku - projekt i stručni nadzor
 • Strelište "Pampas" - projekt i stručni nadzor

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

 • Obnova zgrade HNK 1984. i 1985. godine - projekt i stručni nadzor
 • Obnova zgrade HNK nakon ratnog požara - projekt i stručni nadzor

KAPPA

 • Višestambena poslovna građevina, Osijek, Ulica Hrvatske republike 29 - glavni i izvedbeni projekt i stručni nadzor i izvedbeni projekt unutarnjeg uređenja

SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

 • Vivarij - projekt i stručni nadzor

FLIO d.o.o. OSIJEK

 • Poslovni - trgovački centar "Mercatone" u Osijeku - projekt, stručni nadzor i konzalting u radu

JPP "UKOP" OSIJEK

 • Poslovna zgrada u Osijeku - projekt i stručni nadzor
 • Mrtvačnica na groblju "Novi Grad" - projekt i stručni nadzor

ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK

 • Poslovna zgrada P+4+M u Osijeku, K.F. Šepera 12  projekt i stručni nadzor
 • Stambeno - poslovna zgrada P+3+M u Osijeku, Strossmayerova 91 - projekt i stručni nadzor
 • Stambeno - poslovna zgrada P+4+M u Osijeku, Strossmayerova 65 - projekt i stručni nadzor
 • Stambena zgrada u Osijeku, Zadarska br. 7 i 9 - projekt i stručni nadzor
 • Stambeno - poslovna zgrada P+4+M u Osijeku, Rokova 6 - projekt i stručni nadzor

JP "UNIKOM" OSIJEK

 • Poslovna zgrada u Osijeku, Ružina 11 - projekt i stručni nadzor
 • Adaptacija zgrade RJ "Zelenilo" - projekt i stručni nadzor
 • Garaže, radionice i sanitarne prostorije u Osijeku - projekt i stručni nadzor
 • Kompostana Podravlje

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE, OBNOVU I GRADITELJSTVO RH

 • Obnova 360 obiteljskih kuća IV.- VI. stupnja oštećenja u Erdutu, Aljmašu i Dalju - projekt i stručni nadzor

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE

 • Rekonstrukcija Divaltove ulice u Osijeku - od Trpimirove do Srijemske ulice - projektna dokumentacija
 • Rekonstrukcija dijela lokalne ceste 44047 u Andrijevcu - projektna dokumentacija
 • Idejni projekt rekonstrukcije lokalne ceste 44085 - Bijelo Brdo - Aljmaš
 • Idejni projekt rekonstrukcije lokalne ceste 44053 - Cret - Habjanovci
 • Idejni projekt rekonstrukcije lokalne ceste 44085 - Kitišanci - Belišće

HRVATSKE CESTE

 • Projekt za izvanredno održavanje državne ceste D7 - Švajcarnica - Kozarac
 • Obnova poplavom oštećenih javnih i nerazvrstanih cesta u Posavskim Podgajcima, Rajevom Selu, Drenovcima, Gunji, Račinovcima i Đurićima

UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 • Rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta u Andrijevcu, Bokšiću, Razmajerovcu, Vuki, Hrastovcu, Karancu, Batini

UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 • Rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta u Boboti, Babinoj Gredi, Novim Jankovcima

GRAD VUKOVAR

 • Infrastruktura gospodarske zone Vukovar - projektna dokumentacija

GRAD NAŠICE

 • Javna rasvjeta naselja Jelisavac - projektna dokumentacija

OPĆINA ERDUT

 • Infrastruktura gospodarske zone u Bijelom Brdu - projektna dokumentacija

HEP

 • Izmještanje i kabliranje dionice zračnog dalekovoda DV10(20)kV TS 35/10 kV Retfala - crpilište
 • Izmještanje i kabliranje dionice zračnog dalekovoda DV10(20)kV TS 35/10 kV Retfala - Josipovac
 • Kabliranje dijela spoja TS 110/10(20)kV Osijek 4 na dalekovodu 2x110kV Ernestinovo - Valpovo

OPĆINA BILJE

 • Infrastruktura u poduzetničkoj zoni Bilje - projektna dokumentacija
 • Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u općini Bilje - projekt i stručni nadzor
 • Dječji vrtić u Bilju - projektna dokumentacija i projekt unutarnjeg uređenja
 • Svlačionice Bilje - projektna dokumenatacija
 • Vatrogasni dom u Bilju - projektna dokumentacija

SAPONIA d.d. OSIJEK

 • Stambeno - poslovna građevina P+5 u Osijeku - projekt i stručni nadzor

MRAMOR d.o.o. OSIJEK

 • Poslovna građevina, Ulica Jablanova, Osijek - projektna dokumentacija

DOM ZA DJECU "KLASJE", OSIJEK

 • Sanacija krova - projekt i stručni nadzor

REGIONALNA VELETRŽNICA, OSIJEK

 • Cesta i kanalizacija - projekt i stručni nadzor

AGRIA d.o.o. OSIJEK

 • Prodajni salon - projekt i stručni nadzor

LOGARITAM d.o.o. OSIJEK

 • Stambena zgrada - projekt strojarskih instalacija

FOND ZA OBNOVU I RAZVOJU GRADA VUKOVARA

 • Gospodarska zona - idejni projekt infrastrukture građevine

MARENGO d.o.o. OSIJEK

 • Poslovni objekt u Osijeku - projektna dokumentacija

ALASTOR d.o.o. OSIJEK

 • Prodajni prostori 8 građevina - projekt strojarskih instalacija i stručni nadzor

KONFEKCIJA d.o.o. OSIJEK

 • Rekonstrukcija skladišta u proizvodni prostor u slobodnoj zoni Osijek - projektna dokumentacija

GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK

 • Izrada projekta vatrodojave

ŠKOJO d.o.o. OSIJEK

 • Prodajni salon i servis automobila Mercedes - projekt strojarskih instalacija i stručni nadzor

TRŽNICA d.o.o. OSIJEK

 • Natkrivanje tržnice "Gajev Trg" u Osijeku - projektna dokumentacija

GRAĐEVINSKI INŽINJERING OSIJEK d.o.o.

 • Višestambena zgrada, Blok centar 2, Osijek - glavni i izvedbeni projekt

AMPLITUDO

 • Uređenje lokala (Ferivi, Adidas, Woman' secret, Planet obuća, Elements, Offertissima, Amadeus, Art-mode, Konikom, Surf'n'fries, Mustang) - izvedbeni projekt

VRTLAR d.o.o. DUBROVNIK

 • 4 višestambene zgrade, Solitudo, Dubrovnik - idejni, glavni i izvedbeni projekti

SLAVONIJATEKSTIL, OSIJEK

 • Rekonstrukcija robne kuće Doma u Osijeku - projektna dokumentacija

OSJEČKA PIVOVARA

 • Rekonstrukcija stanice za propagaciju i skladištenje kvasca - projektna dokumentacija

HAKOM

 • Rekonstrukcija dijela poslovne zgrade i postavljenje antenskih uređaja - projektna dokumentacija

OLT

 • Rekonstrukcija poslovne zgrade za potrebe Osječke televizije - projektna dokumentacija

TRUST d.o.o.

 • Višestambena zgrada , Anina 67, Osijek - projektna dokumentacija i nadzor

DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR

 • Rekonstrukcija zgrade Doma zdravlja u Belom Manastiru - projektna dokumentacija