Stručni nadzor

Popis značajnijih građevina na kojima smo vršili stručni nadzor:

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA RH

 • Zgrada policijske uprave u Osijeku

KLINIČKA BOLNICA OSIJEK I MINISTARSTVO ZDRAVSTVA RH

 • Adaptacija i dogradnja klinike za interne bolesti
 • Zgrada kirurške bolnice I. faza
 • Praonica rublja
 • Sklonište 2x200 sklonišnih mjesta
 • Zgrada odjela za rehabilitaciju i fizikalnu medicinu u Bizovcu
 • Zdravstvene stanice Doma zdravlja B. Manastir (Bilje, Čeminac, Baranjsko Petrovo Selo, Topolje i Duboševica)
 • Stambena zgrada Beli Manastir

GRAD OSIJEK

 • Dom za starije i nemoćne osobe u Osijeku, Pejačevićeva 15
 • Bazeni "Gradski vrt" Osijek
 • Dječje kazalište u Osijeku (podno grijanje)
 • Rekonstrukcija Trga Bana Jelačića u Osijeku
 • Nathodnik u Donjem gradu (Šećeranski most)

SAPONIA d.d. OSIJEK

 • Tvornica mirisa u Osijeku (Nemetin)
 • Tvornica vodenog stakla (Nemetin)
 • Hala za pakiranje proizvoda

MIO OSIJEK

 • Obnova hale (ljevaonica)

DOM ZDRAVLJA OSIJEK

 • Zdravstvene stanice s ljekarskim depoima: Laslovo, Ernestinovo, Vuka, Vladislavci, Erdut i Aljmaš
 • Sklonište (200 sklonišnih mjesta)

"LJEKARNE" OSIJEK

 • Ljekarna i galenski laboratorij sa skloništem u Osijeku

SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

 • Zgrada Medicinskog fakulteta u Osijeku, Hutlerova 4

OPĆINA OSIJEK

 • Pothodnik - dvonamjensko sklonište na Trgu A. Starčevića

OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA

 • Centar za izvješćivanje i uzbunjivanje sa skloništem u Osijeku
 • Osnovna škola u Beketincima
 • Osnovna škola u Forkuševcima
 • Poslovno športska zračna luka u Osijeku

ZITEX d.o.o. OSIJEK

 • Stambena zgrada

PLANINARSKO DRUŠTVO "JANKOVAC" OSIJEK

 • Planinarski dom na Jankovcu

ŠC "IVAN ŠTARK" U OSIJEKU

 • Školski centar, Drinska ulica

OPĆINA ĐAKOVO

 • Bazen za kupanje u Đakovu

VLADIN URED ZA PROGNANIGE I IZBJEGLICE ZAGREB

 • Adaptacija učeničkog doma "Hrvatski radiša" u Osijeku
 • 10 obiteljskih kuća i infrastruktura za "Uske Njive" u Osijeku

GRADNJA d.d. OSIJEK

 • Stambeno i poslovne građevine na lokaciji "Tržnice" u Novskoj
 • Stambeno - poslovna zgrada, Blok Centar 2, Osijek

OPĆINA KOŠKA

 • Nastavno - sportska dvorana

OSIMPEX

 • Poslovna građevina

JP "UNIKOM" OSIJEK

 • Stambeno - poslovna zgrada P+4, Strossmayerova 188

VODOVOD OSIJEK

 • Vodoopskrbni sustav naselja općine Ernestinovo
 • Rezervoar pitke vode u Osijeku (10.000 m3)
 • Glavna i sekundarna kanalizacija u Višnjevcu i Josipovcu
 • Spojni kolektor Brijest i sekundarna kanalizacija
 • Spojni kolektor u Trpimirovoj Ulici, Osijek
 • Kanalizacija u naseljima Tvrđavica i Podravlje
 • Rekonstrukcija i dogradnja pogonskih građevina
 • Filternica 3

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE, OBNOVU I GRADITELJSTVO RH

 • Stambena zgrada P+5, Stonska ulica, Osijek
 • Stambena zgrada u Valpovu, A.B. Šimića
 • Stambena zgrada u Đakovu, Pašin prolaz
 • Stambena zgrada u Našicama
 • Osnovna škola Lug (obnova)
 • Stambena zgrada, Uske Njive, Osijek
 • Dogradnja osnovne škole Budrovci

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 • 13 kuća za teške invalide Domovinskog rata u Osijeku i Belišću
 • Sportska dvorana "Gradski vrt" (nadzor strojarskih i elektro instalacija)

REGIONALNA VELETRŽNICA U OSIJEKU

 • Poslovna zgrada

VODOGRADNJA d.o.o. OSIJEK

 • Poslovna zgrada u Osijeku

HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o. DP "ELEKTROSLAVONIJA" OSIJEK

 • Energetski objekti, 30 različitih objekata

GPP - GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA OSIJEK

 • Sanacija tramvajske pruge

VUKOVAR

 • OSIMPEX benzinska postaja